RVO

Na de opening door Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen introduceert Dr. C.C.A.M. Sol het onderzoeksprogramma Overzicht zaal
Vragen uit de zaal Prof. Dr. Mr. C.J.M. Schuyt
Panel: drs. C. de Jonge, F. de Haan, drs. J. Laurier, C.W.J. Schreuders, Prof. Dr. G.C.M. Knijn Publiek tijdens de lezing van Prof. Dr. Mr. C.J.M. Schuyt
Prof. D. Finn, Universiteit van Portsmouth Paneldiscussie: drs. C. de Jonge, F. de Haan, drs. J. Laurier, C.W.J. Schreuders, Prof. Dr. G.C.M. Knijn